Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | J | K | M | N | P | R | V | Z | Ć | Č | Đ
Number of items: 132.

A

Aličić, Samir (2012) D.9.2.27.17 versus CO.2.4 - koji tekst je interpolisan? Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 46 (2). pp. 375-390. ISSN 0550-2179

Aličić, Samir (2012) Kanalizacija (cloaca) u rimskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 46 (1). pp. 437-458. ISSN 0550-2179

Aličić, Samir (2012) Recepcija rimskih pravnih i političkih ideja u delima Svetozara Markovića. In: Antika i savremeni svet – naučnici, istraživači i tumači. Udruženje za antičke studije Srbije, Beograd – Novi Sad – Sremska Mitrovica, pp. 83-93. ISBN 978-86-89367-01-0

Aličić, Samir (2012) Sulla difesa dei diritti civili in Serbia in riferimento ad alcuni concetti giuridici romani: narodni tribuni e potere negativo. Roma e America. Diritto romano comune (33). pp. 19-34. ISSN 1125-7105

B

Bjelajac, Željko and Zirojević, Mina (2012) PREFACE. In: Zbornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog skupa "Terorizam kao globalna pretnja", 13-14. oktobar 2012. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ; Beograd : Centar za bezbednosne studije, Novi Sad, pp. 13-14. ISBN 978-86-6019-028-6

Bjelajac, Željko and Zirojević, Mina (2012) Predgovor. In: bornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog skupa "Terorizam kao globalna pretnja", 13-14. oktobar 2012. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ; Beograd : Centar za bezbednosne studije, Novi Sad, pp. 11-12. ISBN 978-86-6019-028-6

Bjelajac, Željko and Zirojević, Mina (2012) Predgovor. In: Organizovani kriminalitet : izazov XXI veka. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 13-14. ISBN 978-86-6019-031-6

Bock, Michael (2012) ОБЈАШЊЕЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА: НОМОТЕТИЧКИ И ИДЕОГРАФСКИ ПРИСТУП. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 60 (1). pp. 5-19. ISSN 0003-2565

Breneselović, Luka (2012) Правно-политички оглед номотехнике нашег најновијег ЗКП-а. In: Актуелна питања кривичног законодавства : (нормативни и практични аспект). Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Beograd, pp. 215-238. ISBN 978-86-83437-98-6

Breneselović, Luka (2012) CRTICA 0 INFINITIVU I ANALITICKOJ KONSTRUKCIJI U JEZIKU NASIH ZAKONA. Pravni zapisi, 3 (1). pp. 139-147. ISSN 2217-2815

Breneselović, Luka (2012) Crtice sociološkopravne analize našeg izbornog postupka. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 232-239. ISBN 978-86-80059-78-5

Breneselović, Luka (2012) Prikaz knjige. Strani pravni život (1). pp. 351-354. ISSN 0039-2138

G

Gajić, Dejan and Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan (2012) THE NEW EUROPEAN FRONTIERS. In: The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization : Europe and Asia. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 84-91. ISBN 978-86-7067-166-9

Glintić, Mirjana (2012) Bezbednost hrane. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, pp. 75-86. ISBN 978-86-80059-85-3

Glintić, Mirjana (2012) Izazovi pred Republikom Srbijom u procesu harmonizacije propisa u oblasti bezbednosti hrane i veterinarske politike. Strani pravni zivot, 56 (1). pp. 215-227. ISSN 0039-2138

Glintić, Mirjana (2012) Neophodnost određivanja „nacionalne pripadnosti“ arbitražne odluke. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Budva, pp. 247-257. ISBN 978-86-7542-123-8

Glintić, Mirjana (2012) Poštovanje principa prava Evropske unije u postupku sudske kontrole arbitražne odluke. Pravni život (12). pp. 521-533. ISSN 0350-0500

J

Jovičić, Katarina (2012) LJUDSKA I IZBORNA PRAVA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 208-231. ISBN 978-86-80059-78-5

Jovičić, Katarina (2012) SLOBODNA TRGOVINA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: (NE)REŠIVI SUKOB? In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 102-118. ISBN 978-86-80059-81-5

Jovičić, Katarina (2012) ZAHTEV ZA IZVRŠENJE UGOVORA U NAKNADNOM ROKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. Strani pravni život, 56 (2). pp. 176-194. ISSN 0039-2138

Jovičić, Katarina (2012) Zahtev za sniženje cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe. Pravni život, 61 (11). pp. 353-368. ISSN 0350-0500

K

Knežević Bojović, Ana (2012) Rešenje Nacrta zakona o privrednim društvima – usklađenost sa direktivama iz oblasti kompanijskog prava i odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. 2. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 404-423. ISBN 978-86-7067-164-5

Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) Reforma pravosuđa. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 89-118. ISBN 978-86-80059-85-3

Kostić, Jelena (2012) INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 247-261. ISBN 978-86-80059-85-3

Kostić, Jelena (2012) INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U PREVENCIJI KRIVIČNOG DELA NENAMENSKOG TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA. НБП : Наука, безбедност, полиција : часопис Полицијске академије, 17 (1). pp. 153-163. ISSN 0354-8872

Kostić, Jelena (2012) USAGLAŠENOST PROPISA KOJI UREĐUJU INTERNU REVIZIJU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA - Primer Makedonije, Crne Gore i Srbije -. In: Dobra uprava i interna revizija. Institut za uporedno pravo, Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru, Beograd, pp. 96-110. ISBN 978-86-80059-84-6

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Beskućništvo – način života ili oblik viktimizacije. Socijalna misao (4). pp. 55-74. ISSN 0354-401X

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Counteracting and Preventing Human Trafficking in the Republic of Serbia. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Law and Politics, 10 (2). pp. 101-110. ISSN 1450-5517

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Porotno suđenje u Srbiji – tradicija duga 140 godina. Peščanik (10). pp. 234-243. ISSN 1451-6373

Kostić, Miomira and Mihajlović, Aleksandar (2012) Značaj međunarodnih i domaćih dokumenata i standarda u prevenciji i suzbijanju organizovanog kriminaliteta. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 3 (1). pp. 71-96. ISSN 2232-7339

M

Manojlović, Savo (2012) Јирген Хабермас, Оглед о уставу Европе, Фондација Центар за јавно право, Сарајево 2011, 130. Анали Правног факултета у Београду, 60 (2). pp. 374-377. ISSN 0003-2565

Manojlović, Savo (2012) Akt o izboru (imenovanju) sudija Ustavnog suda. Pravni život (12). pp. 1005-1020. ISSN 0350-0500

Manojlović, Savo (2012) Izbor i položaj sudija Ustavnog suda u Republici Srbiji. In: Ko bira sudije ustavnog suda? Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, pp. 57-91. ISBN 978-9958-1960-4-1

Manojlović, Savo (2012) Pravna priroda parlamentarnog mandata u Republici Srbiji. Pravna riječ (31). pp. 381-398. ISSN 1840-0272

Manojlović, Savo (2012) Ustavni osnov i procedure (re)izbora sudija u Republici Srbiji. Sveske za javno pravo (3). pp. 31-44. ISSN 2233-0925

Matijević, Milica V. (2012) On Certain Aspects of the System of Taxation of Immovable Property in Kosovo* and Property Rights of Internally Displaced Persons. Strani pravni život, 56 (3). pp. 19-40. ISSN 0039-2138

Mikić, Vladimir (2012) Uticaj političkih stranaka na institucionalne činioce niske međunarodne konkurentnosti Srbije. In: Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu Evropske unije. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Singidunum, Beograd, pp. 241-254. ISBN 978-86-86281-17-3

Mikić, Vladimir (2012) Zaštita životne sredine u uporednom ustavnom pregledu. In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 212-229. ISBN 978-86-80059-81-5

Mrvić Petrović, Nataša (2012) KAD VLASTITI DOM POSTANE ZATVOR (IZAZOVI PRIMENE KUĆNOG ZATVARANJA KAO ZAMENE ZA KAZNU ZATVORA). In: Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 81-94. ISBN 978-86-83287-61-1

Mrvić Petrović, Nataša (2012) Pravo žrtava krivičnih dela na naknadu štete. Temida : bilten Grupe za ženska prava, 15 (1). pp. 41-58. ISSN 1450-6637

Mrvić Petrović, Nataša (2012) VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (2). pp. 210-229. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2012) ODGOVORNOST DRŽAVE ZA EKOLOŠKE ŠTETE. In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 88-100. ISBN 978-86-80059-81-5

N

Nikolić, Oliver (2012) GLASANJE PUTEM POŠTE SA POSEBNIM OSVRTOM NA GLASANJE DIJASPORE – UPOREDNO PRAVNA ANALIZA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 119-132. ISBN 978-86-80059-78-5

Nikolić, Oliver (2012) POTREBA ZA DONOŠENJEM NOVOG USTAVA. Полис : лист грађана општине Подгорица (1). pp. 46-49. ISSN 0354-3579

Nikolić, Oliver (2012) PREDSEDNIK REPUBLIKE U PARLAMENTARNOM REŽIMU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 939-954. ISSN 0350-0500

Nikolić, Oliver (2012) Parlamentarni odbori – uporedno-pravni pregled. Strani pravni život (1). pp. 53-65. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2012) USTAVNOST PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNOG PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA USTAVNI SAVET FRANCUSKE. Strani pravni život (2). pp. 7-19. ISSN 0039-2138

Nikolić, Oliver (2012) ZABRANA DISKRIMINACIJE LGBT POPULACIJE I SLOBODA OKUPLJANJA I UDRUŽIVANJA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, pp. 139-151. ISBN 978-86-80059-85-3

P

Petrović, Dragana (2012) Autonomija volјe - otvaranje prostora za drugačija tumačenja kod "ubistva iz samilosti". In: Pravna misao u srcu Šumadije. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 229-246. ISBN 978-86-7623-039-6

Petrović, Dragana (2012) NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA. Strani pravni život (1). 66-66-86. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2012) Različite strategije kontrole trgovine lјudima: problemi i perspektive. In: Relevantna pitanja primene međunarodnog krivičnog prava u nacionalnom pravu: XI tematski međunarodni naučni skup. Udruženje za međunarodno krivično pravo; Intermex, Beograd, pp. 322-343. ISBN 978-86-83437-73-3 ! (broš.)

Petrović, Dragana (2012) UNIVERZALNA NADLEŽNOST KAO SREDSTVO ZA ELIMINISANJE PIRATSTVA. Strani pravni život (3). pp. 455-467. ISSN 0039-2138

Prlja, Dragan (2012) Elektronsko glasanje. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 107-119. ISBN 978-86-80059-78-5

Prlja, Dragan and Diligenski, Andrej (2012) Fejsbuk i zaštita podataka u EU. Strani pravni život, 56 (3). pp. 190-221. ISSN 0039-2138

Prlja, Dragan and Reljanović, Mario and Ivanović, Zvonimir (2012) Internet pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-83-9

Prlja, Dragan and Savović, Danilo and Stepić, Danica (2012) Informatika sa statistikom u sportu. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-76-1

Prlja, Dragan and Stepić, Danica and Savović, Danilo (2012) Upravljanje otpadom - Međunarodni propisi sa posebnim osvrtom na regulativu Evropske unije. In: Ekologija i pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 150-168. ISBN 978-86-80059-81-5

R

Rabrenović, Aleksandra (2012) (De)politizacija državne uprave zemalja u regionu: Nadmoć politike nad pravom. Pravni život (10). pp. 285-298. ISSN 0350-0500

Rabrenović, Aleksandra (2012) Francuski računski sud: tradicionalni čuvar državne kase. Strani pravni život, 56 (3). pp. 261-276. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra (2012) Integracija državne uprave Srbije u Evropski upravni prostor. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu; Institut za uporedno pravo; Hans Zajdel Fondacija, Beograd, pp. 255-267. ISBN 978-86-7067-164-5

Rabrenović, Aleksandra (2012) Pravna zaštita 'duvača u pištaljku' u Republici Srbiji. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 11-15. jun 2012. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 475-487. ISBN 978-86-7542-123-8

Rabrenović, Aleksandra (2012) Razvoj sistema interne finansijske kontrole u Evropskoj uniji. In: Dobra uprava i interna revizija. Institut za uporedno pravo; Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije, Beograd, pp. 35-47. ISBN 978-86-80059-84-6

Rabrenović, Aleksandra and Ćeranić, Jelena (2012) Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-85-3

Rabrenović, Aleksandra and Ćorić Erić, Vesna (2012) Uloga Narodne skupštine u primeni preporuka eksterne revizije. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU: prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 282-299. ISBN 978-86-80059-85-3

Rakić Vodinelić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) JUDICIAL REFORM IN SERBIA 2008–2012. Center for Advanced Legal Studies, Beograd. ISBN 978-86-7546-076-3

Rakić Vodinelić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Reljanović, Mario (2012) Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012. Monografije (17). Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu; Javno preduzeće Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1585-0

Reljanović, Mario (2012) MEđUNARODNA ORGANIZACIJA RADA I ZABRANA DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 80-94. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2012) Policijska saradnja država-članica Evropske unije. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 97-110. ISBN 978-86-80059-79-2

V

Vilić, Vida and Mihajlović, Aleksandar (2012) Povreda prava na privatnost na društvenim mrežama. In: 5th scientific conference „Students Encountering Science“ with international participation. University of Banja Luka, Banja Luka, pp. 136-137. ISBN 978-99955-710-2-3

Vukadinović, Jelena (2012) Neke karakteristike ugovora o franšizingu u uporednom pravu i u Prednacrtu Srpskog građanskog zakonika. Pravni život (11). pp. 369-387. ISSN 0350–0500

Vukadinović, Jelena (2012) Pojam arbitrabilnosti u arbitražnim pravima Srbije i Hrvatske. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva: zbornik radova sa Savetovanja pravnika. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 235-247. ISBN 978-86-7542-123-8

Vukasović, Predrag (2012) Bolonja i evropsko visoko obrazovanje – izjava, prostor, proces. Strani pravni život, 56 (1). pp. 239-264. ISSN 0039-2138

Vukasović, Predrag (2012) Od Troje do Termopila : kako su stranci postali varvari. Službeni glasnik, Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-519-1154-8

Z

Zimonja Kaljević, Irena and Petrović, Nemanja and Vukadinović, Jelena (2012) Organska proizvodnja u Evropskoj uniji i Srbiji. Strani pravni život, 56 (1). pp. 228-238. ISSN 0039-2138

Zirojević, Mina and Gajić, Dejan and Vojnić, Sanja (2012) EVROPSKI ODGOVORI NA IZAZOVE TERORIZMA. In: bornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog skupa "Terorizam kao globalna pretnja", 13-14. oktobar 2012. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ; Beograd : Centar za bezbednosne studije, Novi Sad, pp. 426-440. ISBN 978-86-6019-028-6

Zirojević, Mina and Gajić, Dejan and Vojnić, Sanja (2012) Ilegalna trgovina radioaktivnim i drugim opasnim mateijalima. In: Organizovani kriminalitet : izazov XXI veka. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 314-326. ISBN 978-86-6019-031-6

Zirojević, Mina and Gajić, Dragan and Bjelajac, Željko (2012) PRAVNI OKVIR EU U BORBI PROTIV TERORIZMA. In: Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 564-576. ISBN 978-86-7067-171-3

Zirojević, Mina and Jelisavac Trošić, Sanja and Gajić, Mihailo (2012) Harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU na polju konkurencije – antimonopolska politika. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 433-446. ISBN 978-86-7067-164-5

Zirojević, Mina and Trošić, Sanja Jelisavac and Gajić, Mihailo (2012) Harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU na polju konkurencije – antimonopolska politika. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. 2. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, pp. 433-446. ISBN 978-86-7067-164-5

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan (2012) POLITIČKA NESTABILNOST NA ZAPADNOM BALKANU I IZAZOVI TERORIZMA. In: Zbornik apstrakata sa Međunarodnog naučnog skupa "Terorizam kao globalna pretnja", 13-14. oktobar 2012. Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ; Beograd : Centar za bezbednosne studije, Novi Sad, pp. 144-155. ISBN 978-86-6019-028-6

Zirojević, Mina and Đukanović, Dragan and Gajić, Dejan (2012) POLITIČKA NESTABILNOST NA ZAPADNOM BALKANU I IZAZOVI TERORIZMA. In: Terorizam kao globalna pretnja. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, pp. 145-155. ISBN 978-86-6019-032-3

Ć

Ćeranić, Jelena (2012) Bliža saradnja država članica EU u krivičnoj oblasti. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo; Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 69-81. ISBN 978-86-80059-79-2

Ćeranić, Jelena (2012) IZBORI ZA EVROPSKI PARLAMENT. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 162-179. ISBN 978-86-80059-78-5

Ćeranić, Jelena (2012) Patent Unije: aktuelna pitanјa i perspektive. Pravna riječ (33). pp. 157-171. ISSN 1840-0272

Ćeranić, Jelena (2012) Pravna priroda EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. In: XVIII Budvanski pravnički dani – Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 303-318. ISBN 978-86-7542-099-6

Ćeranić, Jelena (2012) Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravlјanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Pravni život (12). pp. 461-476. ISSN 0350-0500

Ćeranić, Jelena (2012) Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije. Pravo i privreda, 49 (7-9). pp. 356-371. ISSN 0354-3501

Ćeranić, Jelena (2012) Proces stabilizacije i pridruživanja – globalni politički okvir za pregovore Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 204-219. ISBN 978-86-7067-164-5

Ćeranić, Jelena (2012) ZAŠTITA OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 55-74. ISBN 978-86-80059-85-3

Ćeranić Perišić, Jelena (2012) PREDLOG JEDINSTVENOG POSTUPKA REŠAVANJA PATENTNIH SPOROVA U EU. Strani pravni život (3). pp. 161-172. ISSN 0039-2138

Ćorić Erić, Vesna (2012) Mesto ekonomskih i socijalnih prava u poretku Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 12 (42). pp. 282-297. ISSN 1451-3188

Ćorić Erić, Vesna (2012) Podelјena odgovornost EU i države članice. Strani pravni život, 56 (3). pp. 364-375. ISSN 0039-2138

Ćorić Erić, Vesna and Rabrenović, Aleksandra (2012) Utvrđivanje oblasti primene osnovnih prava u Evropskoj uniji. Revija za evropsko pravo, 14 (2-3). pp. 117-135. ISSN 1450-7986

Č

Čavoški, Aleksandra and Knežević Bojović, Ana (2012) EKOLOGIJA I PRAVO. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-81-5

Čavoški, Aleksandra and Knežević Bojović, Ana (2012) Evropski sud pravde i prostor slobode, bezbednosti i pravde. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Institut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 83-96. ISBN 978-86-80059-79-2

Čolović, Vladimir (2012) FOREIGN JUDICIAL DECISIONS IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY. Strani pravvni život (2). pp. 129-149. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2012) KLUPSKO OSIGURANJE KAO OBLIK OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI BRODARA (sa osvrtom na neka opšta pitanja transportnog osiguranja). In: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku. Intermex, Beograd, pp. 46-60. ISBN 978-86-83437-97-9

Čolović, Vladimir (2012) Kontrola rizika i osiguranje. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 2 (2). pp. 124-141. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2012) Lični stečaj. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 11-15. jun 2012. [u okviru manifestacije] [XVIII] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 285-301. ISBN 978-86-7542-123-8

Čolović, Vladimir (2012) Mere Narodne banke Srbije protiv osiguravajućeg društva u slučaju nepostupanja po pravilima o upravljanju rizikom. Pravo - teorija i praksa, 29 (10-12). pp. 1-14. ISSN 0352-3713

Čolović, Vladimir (2012) Neka ključna pitanja regulisanja sekundarnog stečanjnog postupka. In: Zbornik radova / VII savjetovanje iz oblasti građanskog prava Aktuelna pitanja građanskog prava u Bosni i Hercegovini - teorija i praksa, Jahorina, 17-20. oktobar 2012. godine. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 237-250. ISBN 978-99938-671-7-3

Čolović, Vladimir (2012) Primena pravila imovinskog osiguranјa na osiguranјe od posledica nesrećnog slučaja. Pravna riječ (32). pp. 191-208. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) REGULISANJE PREDMETA VEZANIH ZA OBAVEZE IZDRŽAVANJA U PRAVU EU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 429-443. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2012) Regulisanej stečaja osiguravajućih društava u zakonodavstvu Republike Srpske. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske ; Laktaši, Banja Luka, pp. 266-282. ISBN 978-99955-57-68-3

Čolović, Vladimir (2012) SUDSKA SARADNJA U GRAĐANSKIM I TRGOVACKIM STVARIMA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 194-208. ISBN 978-86-80059-85-3

Čolović, Vladimir (2012) Saradnja država u oblasti ostvarivanja alimentacionih zahteva. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Insitut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 227-249. ISBN 978-86-80059-79-2

Čolović, Vladimir (2012) Tradicionalni i alternativni načini distribucije osiguranja (sa osvrtom na bankoosiguranje). Pravo i priveda, 49 (7-9). pp. 436-449. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2012) Uticaj primene projekta Solventnost II (Direktiva EU br. 2009/138/EC) na osiguravajuća društva u Srbiji. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 257-372. ISBN 978-86-7067-164-5

Čolović, Vladimir (2012) Zaklјučenje sporazuma između država članica i trećih država kao izuzetak od vršenja spolјne nadležnosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39-40). pp. 11-25. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2012) Individualni stečaj kao instrument zaštite ljudskog dostojansva. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske, Banja Luka, pp. 110-123. ISBN 978-99955-57-68-3

Čović, Ana (2012) Међудржавна усвојења између акта насиља и чина љубави�. Strani pravni život (3). pp. 304-325. ISSN 0039-2138

Čović, Ana (2012) ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА. Evropsko zakonodavstvo, 11 (41). pp. 398-417. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2012) УСВОЈЕЊЕ ДЕЦЕ ОД СТРАНЕ ИСТОПОЛНИХ ПАРОВА ИЗМЕЂУ НАЈБОЉИХ ИНТЕРЕСА ДЕТЕТА И ПРАВА НА ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ. Evropsko zakonodavstvo, 11 (42). pp. 267-281. ISSN 1451-3188

Čović, Ana (2012) USVOJENJE DECE SA POSEBNIM POTREBAMA I IZAZOVI U POSTADOPTIVNOM PERIODU. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 31 (1). pp. 205-215. ISSN 0350-2694

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) Абортус између права на живот и права на слободно одлучивање о рађању. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije, 10 (17). pp. 125-136. ISSN 1451-8759

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) Пракса Европског суда за људска права у области усвојења деце. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39/40). pp. 427-437. ISSN 1451-3188

Čović, Ana and Čović, Dragan (2012) РЕВИДИРАНA ЕВРОПСКA КОНВЕНЦИЈA О УСВОЈEЊУ ДЕЦЕ. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39/40). pp. 363-368. ISSN 1451-3188

Čović, Dragan and Čović, Ana (2012) Значај правног нормирања заштите ваздуха. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis, 19 (68). pp. 603-607. ISSN 0354-3285

Čović, Dragan and Čović, Ana (2012) Zakonska regulativa i praksa u oblasti usvojenja dece na teritoriji Kosova i Metohije. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 74 (12). pp. 821-827. ISSN 0017-0933

Đ

Đorđević, Miroslav (2012) ISTORIJAT IZBORA U KNEŽEVINI I KRALJEVINI SRBIJI. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 275-288. ISBN 978-86-80059-78-5

Đorđević, Miroslav (2012) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U RIMSKOM PRAVU. In: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku / XV Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2012. Intermex, Beograd, pp. 333-344. ISBN 978-86-83437-97-9

Đorđević, Miroslav (2012) ZAŠTO JE IZBORNA LISTA ZNAČAJNA ZA IZBORNI SISTEM. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 649-663. ISSN 0350-0500

Đurić, Vladimir (2012) СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (1). pp. 24-52. ISSN 0039-2138

Đurić, Vladimir (2012) Остваривање слободе вероисповести у заједници : однос између слободе вероисповести и слободе удруживања у Републици Србији. In: Право, вера, култура. Православни богословски факултет : Правни факултет : Министарство вера и дијаспоре Републике Србије, Beograd, pp. 18-38. ISBN 978-86-7405-111-5

Đurić, Vladimir (2012) Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Nova srpska politička misao (1-2). pp. 179-203. ISSN 1450-7382

Đurić, Vladimir (2012) Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Нова српска политичка мисао, XX (1-2). pp. 179-203. ISSN 1450-7382

Đurić, Vladimir (2012) IZBORI I DELOTVORNO UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNIM POSLOVIMA. In: Izbori u domaćem i stranom pravu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 133-161. ISBN 978-86-80059-78-5

Đurić, Vladimir (2012) Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu : Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 38-57. ISBN 978-86-7067-164-5

Đurić, Vladimir (2012) Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom EU. In: Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, pp. 38-58. ISBN 978-86-7067-164-5

Đurić, Vladimir (2012) Religion and National Minorities in the Legal and Political System of the Republic of Serbia. Politikologija religije, 6 (1). pp. 133-159. ISSN 1820-6581

Đurić, Vladimir (2012) Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects). In: Religion, Religious and Folk Customs on the Border. Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Niš, pp. 25-45. ISBN 978-86-86957-13-9

Đurić, Vladimir (2012) Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-80-8

This list was generated on Sat Jun 15 18:04:23 2024 CEST.