Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | J | K | M | P | R | V | Ć | Č | Đ
Number of items: 44.

B

Bock, Michael (2010) Pozitivna specijalna prevencija i nove tendencije u kriminalnoj politici : o nedostacima eliminatornog Feindstrafrecht - krivičnog prava i značaju primenjene kriminologije za kriminalnu politiku po meri ljudske zajednice. Crimen (2). pp. 139-167.

Breneselović, Luka (2010) Nekoliko beleški uz Nacrt opšteg dela novog hrvatskog Kaznenog zakona. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 474-484. ISBN 978-86-80059-69-3

Breneselović, Luka (2010) O JEZIKU I NOMOTEHNICI NACRTA ZAKONIKA O SVOJINI I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. Pravni zapisi, 1 (1). pp. 183-213. ISSN 2217-2815

Breneselović, Luka (2010) Prikaz knjige. Strani pravni život (1). pp. 339-344. ISSN 0039-2138

Breneselović, Luka (2010) Primenjena kriminologija. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 82 (12). pp. 573-599. ISSN 0017-0933

Breneselović, Luka (2010) Primenjena kriminologija. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 82 (10). pp. 431-464. ISSN 0017-0933

Breneselović, Luka and Novaković, Marko (2010) O osnovnoj postavci Nacrta Zakonika o krivičnom postupku : za Republiku Srbiju od 14. sept. 2010. godine. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 48 (2). pp. 191-225. ISSN 1820-2969

J

Jelisavac Trošić, Sanja and Zirojević, Mina (2010) ŽENEVSKI AKT I INDUSTRIJSKI DIZAJN. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije, XII (1). pp. 95-101. ISSN 1450-7986

Jelisavac Trošić, Sanja and Zirojević, Mina (2010) TRANSFER ZNANJA I INTELEKTUALNA SVOJNA. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije, XII (2-3). pp. 105-113. ISSN 1450-7986

Jovičić, Katarina (2010) ARBITRAŽNO PRAVO DRŽAVA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 436-455. ISBN 978-86-80059-69-3

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2010) Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Pravni život (11). pp. 443-463. ISSN 0350-0500

K

Kočić-Mitaček, Kočić-Mitaček, Violeta and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana and Simić, Jelena (2010) Izveštaj o primeni Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-056-5

M

Manojlović, Savo (2010) Право на делотворно правно средство и члан 9 Закона о банкама. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (7/9). pp. 197-208. ISSN 0354-3501

Matijević, Milica V. and Ćorić Erić, Vesna (2010) MERE AFIRMATIVNE AKCIJE: TERMINOLOŠKO ODREĐENjE I UVODNA RAZMATRANjA O SADRŽINI POJMA. Strani pravni život (3). pp. 85-102. ISSN 0039-2138

Mrvić Petrović, Nataša (2010) Alternativne krivične sankcije u državama balkanskog regiona. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 56-73. ISBN 978-86-80059-69-3

Mrvić Petrović, Nataša and Petrović, Zdravko (2010) NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE ILI NEOSNOVANE OSUDE U STRANIM ZAKONODAVSTVIMA. Strani pravni život (3). pp. 7-32. ISSN 0039-2138

P

Petrović, Dragana (2010) EUTANAZIJA NOVE DIMENZIJE. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-71-6

Petrović, Dragana (2010) O PROUČAVANjU SAVREMENIH FORMI PRIVREDNOG KRIMINALITETA – PRANjE NOVCA. Strani pravni život (3). pp. 161-182. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2010) Upotreba opojnih droga : nove dimenzije. Pravni život, 59 (9). pp. 73-93. ISSN 0350-0500

Prlja, Dragan (2010) E-UPRAVE U EVROPSKOJ UNIJI I ZEMLJAMA U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 158-181. ISBN 978-86-80059-69-3

R

Rabrenović, Aleksandra (2010) STANJE U SRPSKOM PRAVOSUĐU U POREĐENJU SA DRUGIM EVROPSKIM ZEMLJAMA. Strani pravni život (2). pp. 25-44. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra and Ahmetović, Damir (2010) RAZVOJ SISTEMA OCENE RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI – OD TRADICIONALNOG KA SAVREMENOM MODELU OCENJIVANJA. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 145-157. ISBN 978-86-80059-69-3

Reljanović, Mario (2010) ISKUSTVA DRŽAVA-ČLANICA EVROPSKE UNIJE U SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 65-84. ISSN 0039-2138

Reljanović, Mario (2010) ZABRANA DISKRIMINACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI - PRAVNI OKVIR I PRAKSA. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 334-348. ISBN 978-86-80059-69-3

V

Vukadinović, Jelena (2010) Neke karakteristike Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pravni život (11). pp. 519-530. ISSN 0350–0500

Vukadinović, Slobodan and Jovičić, Katarina (2010) KRITERIJUMI KVALIFIKACIJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE I PITANJE MERODAVNOG PRAVA. Strani pravni život (2). pp. 177-208. ISSN 0039-2138

Vukasović, Predrag (2010) Posebni slučajevi diskriminacije osoba sa invaliditetom : prema Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. In: Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 51-64. ISBN 978-86-7546-058-9

Vukasović, Predrag (2010) Venecijanska komisija i njeno bavljenje Srbijom. Strani pravni život, 54 (1). pp. 7-30. ISSN 0039-2138

Ć

Ćeranić, Jelena (2010) Šengenska saradnјa kao deo pravnog poretka Evropske unije. Pravna riječ (25). pp. 501-517. ISSN 1840-0272

Ćeranić Perišić, Jelena (2010) Mehanizam bliže saradnje - od ugovora iz Amsterdama do ugovora iz Lisabona. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 501-517. ISSN 0350-0500

Ćeranić Perišić, Jelena (2010) STRATEGIJA REGULATORNE REFORME: HRVATSKA, FEDERACIJA BIH I CRNA GORA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 301-315. ISBN 978-86-80059-69-3

Ćorić Erić, Vesna and Ćeranić Perišić, Jelena (2010) USKLAĐENOST PRAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE U DOMENU ZAŠTITE OD PROTIVPRAVNOG PROMETA KULTURNIM DOBRIMA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 456-473. ISBN 978-86-80059-69-3

Č

Čolović, Vladimir (2010) Društvo za uzajamno osiguranјe u zakonodavstvu Republike Srpske - nedoumice i greške. Pravna riječ. pp. 589-604. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2010) Evropski nalog za izvršenje (odnos Uredbe EU br. 805/2004 i Uredbe EU 44/2001 i potreba za celishodnim regulisanjem izvršenja stranih odluka u domaćem zakonodavstvu). In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 299-314. ISBN 978-86-7067-148-5

Čolović, Vladimir (2010) OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI. Strani pravni život (3). pp. 33-56. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2010) OSNOVNE KARAKTERISTIKE REGULISANJA STEČAJA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U HRVATSKOJ, CRNOJ GORI I REPUBLICI SRPSKOJ (sa osvrtom na pravo EU i zakonodavstvo Srbije). In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 549-566. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2010) Osiguravajuća društva : zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-70-9

Čolović, Vladimir (2010) PROBLEM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA PO LEX LOCI DELICTI COMMISSI. Strani pravni život (1). pp. 105-126. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2010) Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2010) Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (12). pp. 481-500. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2010) Primena lex nationalis kao tačke vezivanјa u bračnim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu : časopis za pravne i društvene nauke, 1 (1). pp. 207-226. ISSN 2232-7339

Čović, Ana (2010) Породичноправни положај жене у шеријатском праву. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije, 8 (14). pp. 347-355. ISSN 1451-8759

Đ

Đurić, Vladimir (2010) Pravo EU i državno crkveno pravo. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd. ISBN 978-86-7067-148-5

Đurić, Vladimir (2010) SLOBODA VEROISPOVESTI I PRAVNI SUBJEKTIVITET CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. In: Pravo zemalja u regionu. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 182-201. ISBN 978-86-80059-69-3

This list was generated on Fri Jun 14 06:54:27 2024 CEST.