Items where Subject is "Trgovinsko pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 14.

Article

Dobrić, Vladimir and Jovičić, Katarina (2019) Pravna (ne)sigurnost kod ugovora o lizingu nepokretnosti u savremenom srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 67 (2). pp. 128-143. ISSN 0003-2565

Jovičić, Katarina (2023) Osnovi prestanka trgovinskih ugovora u srpskom pravu. Pravo i privreda, 61 (3). pp. 777-801. ISSN 0354-3501

Jovičić, Katarina (2022) Zaštita poslovne tajne u pravu Republike Srbije. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 655-674. ISSN 0354-3501

Momčilov, Milena (2023) Prekid niza indosamenata kao razlog ništavosti prenosa menice – primer „skrivenog avala“. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 578-600. ISSN 03543501

Tošić, Iva (2016) OSNOVNE KARAKTERISTIKE CMR KONVENCIJE. Strani pravni život, 60 (2). pp. 261-275. ISSN 0039-2138

Vukadinović, Jelena (2012) Neke karakteristike ugovora o franšizingu u uporednom pravu i u Prednacrtu Srpskog građanskog zakonika. Pravni život (11). pp. 369-387. ISSN 0350–0500

Zirojević, Mina and Đurić, Vladimir (2015) OGRANIČENjA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U EVROPSKIM ZEMLjAMA. Strani prvni život (3). pp. 271-282. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2018) Restrukturiranje dužnika. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Book Section

Jovičić, Katarina (2013) УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИФИКАЦИЈУ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА. In: Глобализација и десуверенизација. Institut za uporedno pravo; Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srpsko sociološko društvo iz Beograda, pp. 417-432. ISBN 978-86-6349-018-5

Jovičić, Katarina (2016) POSEBNI NAČINI ODMERAVANJA NAKNADE ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O PRODAJI ROBE. In: Naknada štete i osiguranje : savremeni izazovi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 34-43. ISBN 978-86-6411-011-2

Momčilov, Milena (2023) Odgovornost za štetu prouzrokovanu zloupotrebom elektronskog memoranduma. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 115-134. ISBN 978-86-82582-02-1

Momčilov, Milena (2023) Ugovor o sefu – problem i značaj određivanјa pravne prirode. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 663-685. ISBN 978-99938-57-74-7

Čović, Dragan and Čović, Ana and Petrović, Miloš (2021) LEGAL AND BUSINESS ASPECT OF FRANCHISE AND FRANCHISE BUSINESS AND MEASURES DURING THE COVID - 19 PANDEMIC. In: Economic and Social Development. Agency (VADEA), Belgrade, pp. 229-239.

Public Policies

Jovičić, Katarina and Kostić, Jelena and Stanić, Miloš (2021) Uporednopravna analiza prava banaka na naplatu troškova obrade kredita. Institut za uporedno pravo.

This list was generated on Sun Feb 25 12:06:48 2024 CET.