Items where Subject is "Međunarodno privatno pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (30)
    • Međunarodno privatno pravo (30)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | G | K | R | S | T | V | Ć | Č
Number of items at this level: 30.

D

Damjanović, Biljana and Čolović, Vladimir (2023) Одступања од редовне примене колизионих норми. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-01-4

G

Glintić, Mirjana (2023) Dejstvo prorogacione klauzule u ugovorima o osiguranju velikih rizika – Odluka Suda pravde Evropske unije u predmetu Balta. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 479-498. ISSN 03543501

Glintić, Mirjana (2019) Ograničenja izbora načela ugovornog prava reosiguranja kao merodavnog prava. Pravni život (11). pp. 171-185. ISSN 0350-0500

K

Kostić, Jelena (2012) USAGLAŠENOST PROPISA KOJI UREĐUJU INTERNU REVIZIJU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA - Primer Makedonije, Crne Gore i Srbije -. In: Dobra uprava i interna revizija. Institut za uporedno pravo, Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru, Beograd, pp. 96-110. ISBN 978-86-80059-84-6

R

Reljanović, Mario (2011) ANTIDISKRIMINACIONO ZAKONODAVSTVO NEMAČKE. In: Uvod u pravo Nemačke. Insitut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 89-108. ISBN 978-86-80059-74-7

Reljanović, Mario (2010) ISKUSTVA DRŽAVA-ČLANICA EVROPSKE UNIJE U SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU. Strani pravni život (3). pp. 65-84. ISSN 0039-2138

S

Stjepanović, Bogdana (2021) ВАКЦИНАЦИЈА И СЛОБОДА КРЕТАЊА. In: борник радова / Међународни научни скуп "Правни систем у времену нове реалности". Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Kosovska Mitrovica, pp. 101-120. ISBN 978-86-6083-076-2

Stjepanović, Bogdana (2018) PRAVNI POLOŽAJ ŽIVOTINJA U POJEDINIM AKTIMA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE. In: Uvod u pravo Švajcarske. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 83-94. ISBN 978-86-80186-44-3

Stjepanović, Bogdana (2018) Probni smeštaj kao faza u procesu zasnivanja usvojenja. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 257-267. ISSN 2232-9668

Stjepanović, Stanka and Stjepanović, Bogdana (2018) Može li se promenom zakona doći do rasta nataliteta? In: Демографска слика у Србији : пет до дванаест. Udruženje Opstanak, pp. 37-47. ISBN 978-86-909463-7-2

T

Tošić, Iva (2017) RAZVOJ KONCEPTA AUTOODGOVORNOSTI U PRAVU EVROPSKE UNIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (12). pp. 467-480. ISSN 0350-0500

V

Višekruna, Aleksandra (2021) Nadležnost za pomoćne postupke prema Uredbi o stečajnim postupcima kroz prizmu odnosa sa Brisel I uredbom. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 129-144. ISBN 978-86-81956-08-3 (serija), 978-86-81956-07-6

Vukadinović, Jelena (2014) Sudska nadležnost u sporovima iz ugovora o međunarodnoj distribuciji. Pravni život (11). pp. 365-380. ISSN 0350-0500

Vukadinović Marković, Jelena (2019) Primena međunarodnog prava u međunarodnim investicionim sporovima. Pravni život (11). pp. 401-417. ISSN 0350-0500

Ć

Ćeranić Perišić, Jelena (2013) JEDINSTVENI PATENTNI SUD – NOVI PRAVOSUDNI ORGAN ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI ZA EVROPSKIM I UNITARNIM PATENTOM. Strani pravni život (3). pp. 121-134. ISSN 0039-2138

Ćeranić Perišić, Jelena (2010) STRATEGIJA REGULATORNE REFORME: HRVATSKA, FEDERACIJA BIH I CRNA GORA. In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 301-315. ISBN 978-86-80059-69-3

Č

Čolović, Vladimir (2023) Dileme koje prate načine saznanјa i primene stranog prava. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 431-455. ISBN 978-99938-57-74-7

Čolović, Vladimir (2022) Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu. In: Srpski godišnjak za međunarodno pravo. Srpsko udruženje za međunarodno pravo, Beograd, pp. 182-196. ISBN 978-86-903836-1-0

Čolović, Vladimir (2019) Klauzula odstupanja u međunarodnom privatnom pravu. Strani pravni zivot, 63 (3). pp. 17-31. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2018) Kvalifikacija kolizione norme. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 5-24. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2015) Litispendencija i povezani postupci u pravu Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52-53). pp. 99-113. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2022) Norme neposredne primene i javni poredak. Strani pravni život, 66 (3). pp. 349-366. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2009) ODSTUPANJA OD REDOVNE PRIMENE KOLIZIONIH NORMI („KOREKCIJE“ KOLIZIONIH NORMI) – POTREBA ZA DRUGAČIJIM STAVOM. Strani pravni život (3). pp. 27-48. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2022) Organization of the Hague Conference for the Progressive Unification of the Rules of Private International Law and Its Significance for Serbia’s Legislation. In: International Organizations : Serbia and Contemporary World. Belgrade : Institute of International Politics and Economics; Skopje : Faculty of Philosophy of the University of St. Cyril and Methodius, pp. 403-416. ISBN 978-86-7067-305-2 (IIPE)

Čolović, Vladimir (2010) Primena lex nationalis kao tačke vezivanјa u bračnim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu : časopis za pravne i društvene nauke, 1 (1). pp. 207-226. ISSN 2232-7339

Čolović, Vladimir (2018) Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u švajcarskom pravu. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 263-279. ISBN 978-86-80186-44-3 (Unpublished)

Čolović, Vladimir (2018) Regulisanje isključive nadležnosti u pravu EU: sa osvrtom na regulisanje u zakonodavstvu Srbije. Revija za evropsko pravo, 20 (2-3). pp. 61-73. ISSN 1450-7986

Čolović, Vladimir (2014) Regulisanje nadležnosti u stvarima koje se odnose na potrošačke ugovore po odredbama Uredbe EU 1215/2012. Evropsko zakonodavstvo, 13 (49). pp. 125-141. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2012) SUDSKA SARADNJA U GRAĐANSKIM I TRGOVACKIM STVARIMA. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 194-208. ISBN 978-86-80059-85-3

Čolović, Vladimir (2011) Status stranog stečajnog postupka u nemačkom zakonodavstvu. In: Uvod u pravo Nemačke. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 524-541. ISBN 978-86-80059-74-7

This list was generated on Sat Jun 15 19:24:18 2024 CEST.