Items where Subject is "Javne finansije i poresko pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Library (35)
    • Javne finansije i poresko pravo (35)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | K | M | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č
Number of items at this level: 35.

D

Dabić, Ljubiša and Nenadić, Bosa and Đurić, Vladimir and Živković, Vesna M. (2003) Istraživački projekat Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 86-80059-16-1

K

Knežević Bojović, Ana (2017) NACIONALNI PROGRAM ZA BORBU PROTIV SIVE EKONOMIJE - KRIVIČNOPRAVNE MERE. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 293-302. ISBN 978-86-80186-26-9

Kostić, Jelena (2015) СУЗБИЈАЊЕ ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ – САРАДЊА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Супротстављање савременим облицима криминалитета кроз контролу приступа штићеном објекту. Криминалистичко-полицијска академија : Фондација "Ханс Зајдел", Beograd, p. 287.

Kostić, Jelena (2016) BREXIT: IMPLICATIONS ON THE COMMUNITY BUDGET. The Review of International Affairs (1164). pp. 74-89. ISSN 0486-6096

Kostić, Jelena (2016) FISCAL OFFENCES – NOTION AND COMPENSATION. In: Contemporary trends in social control of crime : [7th] International Scientific Conference, 30-31, May Ohrid. Vol. 4. Faculty os Security, Skopje, pp. 65-73. ISBN 978-608-4532-97-2

Kostić, Jelena (2012) INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 247-261. ISBN 978-86-80059-85-3

Kostić, Jelena (2021) Integrity of public Finances and Control of Public Spending through the Prism of the Right to and adequate standard of Living. In: Yearbook. No. 4, Human rights protection : right to life. Provincial Protector of Citizens - Ombudsman; Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad; Belgrade, pp. 253-270. ISBN 978-86-89417-13-5; 978-86-80756-43-1

Kostić, Jelena (2018) Internal Financial Control. In: Integrity and Good Governance in the Western Balkans. Regional School of Public Administration, Danilovgrad, pp. 127-149. ISBN 978-9940-37-028-2

Kostić, Jelena (2018) KRIVIČNO DELO ZLOUPOTEBA U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM – de lege lata i de lege ferenda. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 289-301. ISBN 978-86-80186-39-9

Kostić, Jelena (2021) Pogled na oporezivanje fudbala kroz prizmu unapređenja finansijske situacije fudbalskih klubova. In: Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 53-61. ISBN 978-86-80186-74-0

Kostić, Jelena (2022) Sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije - analiza stanja i preporuke -. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 111-124. ISBN 978-86-80186-96-2

Kostić, Jelena (2016) TAX CRIMES IN THE ITALIAN LEGISLATION. Strani pravni život (4). pp. 135-154. ISSN 0039-2138

Kostić, Jelena (2016) ULOGA FINANSIJSKE FORENZIKE U OTKRIVANJU PRANJA NOVCA. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Minhen : Hanns Seidel Fondacija, Beograd, pp. 237-246. ISBN 978-86-80186-17-7

Kostić, Jelena (2012) USAGLAŠENOST PROPISA KOJI UREĐUJU INTERNU REVIZIJU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA - Primer Makedonije, Crne Gore i Srbije -. In: Dobra uprava i interna revizija. Institut za uporedno pravo, Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru, Beograd, pp. 96-110. ISBN 978-86-80059-84-6

Kostić, Jelena and Janjić, Vesna (2016) FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE I USKLAĐENOSTI POSLOVANJA U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE. In: Naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 409-423. ISBN 978-86-6411-011-2

Kostić, Jelena and Pavlović, Zoran (2020) PORESKI DELIKTI U ZAKONODAVSTVU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE. Strani pravni život (1). pp. 141-153. ISSN 0039-2138

M

Matijević, Milica V. (2012) On Certain Aspects of the System of Taxation of Immovable Property in Kosovo* and Property Rights of Internally Displaced Persons. Strani pravni život, 56 (3). pp. 19-40. ISSN 0039-2138

Mihajlović, Aleksandar (2019) Crtice o socijalnoj i istorijskoj uslovlјenosti rodnog budžetiranja. Peščanik (18). pp. 71-84. ISSN 1451-6373

P

Petrović, Dragana (2019) Relativizacija negativnog stava o poreskim rajevima. In: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 1033-1049. ISBN 978-86-7623-088-4

R

Rabrenović, Aleksandra (2012) Francuski računski sud: tradicionalni čuvar državne kase. Strani pravni život, 56 (3). pp. 261-276. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra (2013) Istorijski razvoj kontrole javne potrošnje u Velikoj Britaniji. Strani pravni život, 57 (2). pp. 153-166. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra (2007) Odgovornost za trošenje finansijskih sredstava Evropske unije. In: Pedeset godina Evropske unije. Institut za uporedno pravo : Republika Srbija, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, Beograd, pp. 186-202. ISBN 978-86-80059-48-8

Rabrenović, Aleksandra (2015) Performance Audit in UK: Key Facts and Challenges. In: Improving Performance of Public Administration: Current Experiences and Future Perspectives. European Policy Centre, Belgrade, pp. 149-166. ISBN 978-86-89217-05-6

Rabrenović, Aleksandra (2012) Razvoj sistema interne finansijske kontrole u Evropskoj uniji. In: Dobra uprava i interna revizija. Institut za uporedno pravo; Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije, Beograd, pp. 35-47. ISBN 978-86-80059-84-6

Rabrenović, Aleksandra and Ćorić Erić, Vesna (2012) Uloga Narodne skupštine u primeni preporuka eksterne revizije. In: Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU: prioriteti, problemi, perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 282-299. ISBN 978-86-80059-85-3

S

Simović, Marina and Mihajlović, Aleksandar and Kostić, Miomira (2018) Kvalitet života i politika oporezivanja u Evropskoj uniji. Dijalog - Časopis za filozofiju i društvenu teoriju (3-4). pp. 52-65. ISSN 0350-6177

Stjepanović, Bogdana and Čović, Ana (2022) NACIONALNI PROGRAM NAKNADE ŠTETNIH POSLEDICA IZAZVANIH VAKCINACIJOM U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I COVID 19. In: PRAVNI I DRUŠTVENI ASPEKTI VAKCINACIJE TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 169-183. ISBN 978-86-80186-88-7

T

Tošić, Iva (2019) RAZVOJ SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – IZAZOVI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA. Strani pravni život, 63 (2). pp. 57-69. ISSN 0039-2138

V

Vasović, Miloš (2022) Princip zabrane zloupotrebe prava kao sredstvo interpretacije zakonskog načela fakticiteta u srpskom poreskom zakonodavstvu. In: Sudski postupak – pravda i pravičnost : međunarodna naučna konferencija : zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović, Kopaonik, 13.–17. decembar 2022. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 343-359. ISBN 978-86-81956-11-3

Vasović, Miloš (2020) Stvarni vlasnik prihoda kao anti-abuzivna mera u srpskom poreskom zakonodavstvu. Zbornik radova Pravnog fakulteta Niš, 59 (88). pp. 217-232. ISSN 0350-8501

Z

Zirojević, Mina (2018) FINANSIRANJE NAUČNE DELATNOSTI U HRVATSKOJ. In: Finansiranje naučnih istraživanja : uporedno pravo i praksa. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 193-200. ISBN 978-86-80186-37-5

Ć

Ćorić Erić, Vesna (2014) Poreske i druge mere podrške sektoru kulture. Magazin nezavisne kulture- Manek (2). pp. 13-14. ISSN 2334-7090

Ćorić Erić, Vesna (2011) Uporednopravna analiza poreskih olakšica u oblasti kulture. Strani pravni život, 55 (3). pp. 83-97. ISSN 0039-2138

Ćorić Erić, Vesna and Marić, Ana (2009) The compatibility of the Serbian anti-corruption legal framework with the regional and international standards. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 235-258. ISBN 978-86-80059-66-2

Č

Čolović, Vladimir (2009) PROCEDURAL MEASURES IN THE REORGANIZATION OF BANKRUPTCY DEBTOR IN SERBIAN LEGISLATION. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 85-100. ISBN 978-86-80059-66-2

This list was generated on Fri Jun 14 09:10:46 2024 CEST.