Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Višekruna, Aleksandra (2022) Pristup finansijskom tržištu Evropske unije putem režima ekvivalentnosti – novi pravci razvoja instituta u svetlu Brexit-a. Revija za evropsko pravo, 24 (1). pp. 99-120. ISSN 1450-7986

Ćorić, Vesna and Knežević Bojović, Ana and Višekruna, Aleksandra (2021) Notifications of derogations from the European convention on human rights in Covid-19 context. Arhiv za pravne i društvene nauke (3-4). pp. 119-143. ISSN 0004-1270

Višekruna, Aleksandra (2020) Subordinacija zajmova vlasnika u stečajnom postupku – uporednopravni osvrt. Strani pravni život, 64 (2). pp. 61-80. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2019) Osobenosti korporativnog upravljanja u porodičnim društvima. Pravo i privreda, 57 (4-6). pp. 364-379. ISSN 0354-3501

Knežević Bojović, Ana and Ćorić, Vesna and Višekruna, Aleksandra (2019) Spolјašnje uslovlјavanje Evropske unije i regulatorni odgovori Srbije. Srpska politička misao, 65 (3). pp. 233-253. ISSN 0354-5989

Višekruna, Aleksandra (2018) Ostvarivanje saradnje u stečajnim postupcima sa elementom inostranosti - primer protokola. Strani pravni zivot, 62 (3). pp. 65-88. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2018) Rešavanje sporova u vezi sa hartijama od vrednosti pred arbitražom. Pravo i privreda (4-6). pp. 501-514. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2018) The access to the EU financial market for the companies from non-member states. EU and comparative law issues and challenges series, 2. pp. 656-671. ISSN 2459-9425

Višekruna, Aleksandra (2017) Protection of rights of companies before the European Court of Human Rights. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) (1). pp. 111-126. ISSN 2459-9425

Višekruna, Aleksandra (2017) The treatment of securities related claims in insolvency. Strani pravni život, 61 (4). pp. 123-135. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2016) Modeli podsticanja aktivnosti uzbunjivača na finansijskom tržištu. Pravo i privreda (4-6). pp. 368-385. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2016) Odgovornost direktora za neisplaćena potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca. Strani pravni život, 60 (3). pp. 77-89. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2016) Radni odnosi u stečaju. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 6 (6). pp. 194-208. ISSN 2232-9668

Višekruna, Aleksandra (2015) Direktiva 2014/49/EU o sistemima osiguranja depozita. Evropsko zakonodavstvo, 14 (52-53). pp. 191-205. ISSN 1451-3188

Rakić, Ivana and Višekruna, Aleksandra (2015) Položaj prve dame u američkom pravu. Godišnjak Fakulteta političkih nauka (14). pp. 123-144. ISSN 1820-6700

Višekruna, Aleksandra and Stanić, Miloš (2015) Pravni položaj supružnika predsednika republike u pojedinim evropskim postkomunističkim zemljama. Strani pravni život, 59 (2). pp. 189-208. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2015) Pravo pravnog lica na naknadu nematerijalne štete. Pravo i privreda (4-6). pp. 182-196. ISSN 0354-3501

Višekruna, Aleksandra (2014) Sankcije za neobjavljivanje obavezne ponude za preuzimanje. Strani pravni život (2). pp. 141-153. ISSN 0039-2138

Višekruna, Aleksandra (2014) Sticanje i poništaj sopstvenih akcija – izuzetak od objavljivanja obavezne ponude za preuzimanje? Pravo i privreda (4-6). pp. 356-371. ISSN 0354-3501

Book Section

Višekruna, Aleksandra (2023) Fudbalski poverioci u stečajnom postupku. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive III. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 239-255. ISBN 978-86-82582-06-9

Višekruna, Aleksandra (2022) Modeli korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima u pravu Italije. In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 125-155. ISBN 978-86-80186-91-7

Višekruna, Aleksandra (2022) Poglavlje 25 – nauka i istraživanje. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 253-272. ISBN 978-86-80186-96-2

Ćeranić Perišić, Jelena and Glintić, Mirjana and Višekruna, Aleksandra (2022) Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica. In: Prilozi državno-crkvenom pravu Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-211. ISBN 978-86-80186-77-1

Višekruna, Aleksandra (2021) Nadležnost za pomoćne postupke prema Uredbi o stečajnim postupcima kroz prizmu odnosa sa Brisel I uredbom. In: Zbornik radova Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović Primena prava i pravna sigurnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 129-144. ISBN 978-86-81956-08-3 (serija), 978-86-81956-07-6

Višekruna, Aleksandra (2020) Одговорност директора привредног друштва у финансијским тешкоћама. In: Међународна научна конференција "Одговорност у правном и друштвеном контексту", Ниш, 18. септембар 2020 [Електронски извор] : зборник сажетака. Правни факултет Универзитета у Нишу, Niš, pp. 115-116.

Višekruna, Aleksandra (2019) Liberalizacija pravila o minimalnom kapitalu: trenutno stanje i izazovi. In: Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, pp. 199-211. ISBN 978-86-6019-099-6

Višekruna, Aleksandra and Rajić Ćalić, Jovana (2019) Zaposleni kao privilegovani poverioci u stečajnom postupku – istorijskopravni pogled. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 245-261. ISBN 978-86-80186-46-7

Višekruna, Aleksandra (2018) Migracije i njihov uticaj na (spro)vođenje stečajnog postupka. In: Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva : tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja. Srpsko sociološko društvo: Institut društvenih nauka: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, pp. 137-149. ISBN 978-86-81319-12-3 (SSD); 978-86-7093-200-5 (IDN); 978-86-6427-081-6 (ISIFF)

Višekruna, Aleksandra (2017) Brexit i nova slika poslovnog sveta Evropske unije. In: Globalizacija i glokalizacija: međunarodni tematski zbornik. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Srpsko sociološko društvo, Institut za političke studije, Kosovska Mitrovica, Beograd, pp. 151-160. ISBN 978-86-6349-083-3 (FFKM); 978-86-81319-11-6 (SSD); 978-86-7419-297-9 (IPS)

Višekruna, Aleksandra (2017) Nanošenje štete poslovnom ugledu kompanije. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 103-113. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Višekruna, Aleksandra (2017) Potrošački stečaj u pravu Rusije. In: Uvod u pravo Rusije. Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, pp. 355-375. ISBN 978-86-80186-30-6 (IUP), 978-86-7630-696-1 (PF; broš.)

Višekruna, Aleksandra (2015) Prevazilaženje prostornih prepreka u kompanijskom pravu: primer skupštine akcionarskog društva. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Filozofski fakultet Novi Sad, Beograd, Novi Sad, pp. 499-512. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD), 978-86-6065-348-4 (FF), 978-86-80186-12-2 (IUP)

This list was generated on Sat Feb 24 15:03:34 2024 CET.