Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Petrović, Dragana (2023) Sajber bezbednost vs. privatnost — opšta razmatranja i osnovi zaštite. Evropsko zakonodavstvo, 22 (84). pp. 177-192. ISSN 1451-3188

Petrović, Dragana (2022) Privacy and protection of personal data – criminal law aspect. Strani pravni život, 66 (4). pp. 469-489. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2020) GENERAL CHARACTERISTICS OF THE BASIC CONCEPT OF TERRORISM. Strani pravni život (4). pp. 140-160. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2019) About the value and duration of life in the "Vicious Circle" disposition of the owner or the State. Ius Romanum (1). pp. 799-814. ISSN 2367-7007

Petrović, Dragana (2018) O uzrocima bombaškog terorizma: ekstremna gledišta. Bezbednost, 60 (2). pp. 67-85. ISSN 0409-2953

Petrović, Dragana (2017) “MERCY KILLING” IN COMPARATIVE LEGISLATION. Strani pravi život (4). pp. 169-180. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2016) INSTRUCTIONS FOR ASSESSING PROS AND CONS “DEATH WITH DIGNITY. Strani pravni život (4). pp. 167-179. ISSN 0039-2138

Gasmi, Gordana and Petrović, Dragana (2015) Globalni značaj novih evropskih standarda krivično-pravnog procesuiranja počinilaca porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Kultura polisa, 12 (1). pp. 93-108. ISSN 1820-4589

Petrović, Dragana and Gasmi, Gordana (2014) Efficiency of legal norms in the context of suppressing the misuse of narcotics : case study of Serbia and comparative legal review. Fiat Justitia (1). pp. 65-77. ISSN 1224-4015

Petrović, Dragana (2014) Međuzavisnost zakonitog biznisa i organizovanog kriminaliteta - "mreže" u pranju novca". Perjanik, 12 (31). pp. 36-47. ISSN 1451-3412

Petrović, Dragana (2014) Pokušaj određenja univerzalno prihvatljive definicije terorizma. Bezbednost, 56 (1). pp. 23-40. ISSN 0409-2953

Petrović, Dragana (2014) VEČNO PITANJE MORALNOSTI TERORIZMA. Strani pravni život (2). pp. 113-128. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2013) EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU. Strani pravni život (2). pp. 167-184. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2012) NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA. Strani pravni život (1). 66-66-86. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2012) UNIVERZALNA NADLEŽNOST KAO SREDSTVO ZA ELIMINISANJE PIRATSTVA. Strani pravni život (3). pp. 455-467. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2011) TRI MODELA ZLOČINA MEĐUNARODNOG TERORIZMA. Strani pravni život (2). pp. 131-146. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2010) O PROUČAVANjU SAVREMENIH FORMI PRIVREDNOG KRIMINALITETA – PRANjE NOVCA. Strani pravni život (3). pp. 161-182. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (2010) Upotreba opojnih droga : nove dimenzije. Pravni život, 59 (9). pp. 73-93. ISSN 0350-0500

Petrović, Dragana (2009) SAMOUBILAČKI TERORIZAM. Strani pravni život (3). pp. 67-108. ISSN 0039-2138

Petrović, Dragana (1991) Nikola Memedović: "Krivično delo silovanja u jugoslovenskom pravu", Beograd, 1988. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 29 (1). pp. 124-126. ISSN 0022-6076

Book Section

Petrović, Dragana (2023) Pravno regulisanje eutanazije u Španiji i nekim zemlјama Evropske unije. In: Pravna regulativa usluga u nacionalnim zakonodavstvima i pravu evropske unije. Pravni fakultet, Kragujevac, pp. 669-683.

Petrović, Dragana (2022) PUT KA DEČIJOJ PROSTITUCIJI I SAVRŠENOJ ŽRTVI - PARADIGMA. In: Nasilje i deca. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-171. ISBN 978-86-80186-80-1

Petrović, Dragana (2022) Pravo na dostojanstvenu smrt u italijanskom pravu – život u mreži. In: Sadašnjost i budućnost uslužnog prava. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, pp. 647-669. ISBN 978-86-7623-112-6

Petrović, Dragana (2021) Transplatacija organa: normativna osnova za delovanje : iskustva pojedinih zemalja. In: Usluge i vladavina prava. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 587-612. ISBN 978-86-7623-103-4

Petrović, Dragana (2020) Kazna po meri učinioca "milosrdnog ubistva". In: Usluge i prava korisnika. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, pp. 923-944. ISBN 978-86-7623-098-3

Petrović, Dragana (2019) Kazne za krivična dela u vezi vere u krivičnom pravu Srbije XIX veka. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd-Cetinje, pp. 223-242. ISBN 978-86-80186-52-8

Petrović, Dragana (2019) Relativizacija negativnog stava o poreskim rajevima. In: Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 1033-1049. ISBN 978-86-7623-088-4

Petrović, Dragana (2019) Seksualna eksploatacija dece: faktori koji pogoduju razvoju organizovanog kriminaliteta. In: Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 241-254. ISBN 978-86-7623-090-7

Petrović, Dragana (2018) EUTANAZIJA I POMOC U SAMOUBISTVU U SVAJCARSKOM PRAVU. In: Uvod u pravo Švajcarske. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 171-185. ISBN 978-86-80186-44-3

Petrović, Dragana (2018) Jobs that deal with organized crime - drug trafficking. In: Law in the process of globalisation. Faculty of Law, Kragujevac, pp. 201-218. ISBN 978-86-7623-082-2

Petrović, Dragana (2018) Legalizovanje prostitucije: proučavanje stanja kao pretpostavka delovanja. In: Savremeni pravni promet i usluge. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 1037-1055. ISBN 978-86-7623-081-5

Petrović, Dragana (2017) "Pružanje pomoći u samoubistvu" : iskustva i poređenja. In: XXI vek - vek usluga i uslužnog prava. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 385-410. ISBN 978-86-7623-079-2

Petrović, Dragana (2016) DELOVANJE I RAZVOJ ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA U POSLOVIMA TRGOVINE LJUDIMA. In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 217-226. ISBN 978-86-80186-17-7

Petrović, Dragana (2015) НЕ­СЛА­ГА­ЊА ОКО СМИ­СЛА И СУ­ШТИ­НЕ ТЕ­РО­РИ­ЗМА - По­ли­тич­ки, мо­рал­ни и вер­ски аспект -. In: Религија - политика - право. Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 645-664. ISBN 978-86-80186-05-4

Gasmi, Gordana and Petrović, Dragana (2015) European Cornerstones on women rights - case study of Serbia. In: Abstract Proceedings. Strategic Research Institute, Belgrade, pp. 14-15. ISBN 978-86-81121-13-9

Petrović, Dragana (2013) Pružanje pomoći u samoubistvu: opasnosti legalizacije. In: XXI vek - vek usluga i uslužnog prava. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 207-221. ISBN 978-86-7623-046-4

Petrović, Dragana (2012) Autonomija volјe - otvaranje prostora za drugačija tumačenja kod "ubistva iz samilosti". In: Pravna misao u srcu Šumadije. Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, pp. 229-246. ISBN 978-86-7623-039-6

Petrović, Dragana (2012) Različite strategije kontrole trgovine lјudima: problemi i perspektive. In: Relevantna pitanja primene međunarodnog krivičnog prava u nacionalnom pravu: XI tematski međunarodni naučni skup. Udruženje za međunarodno krivično pravo; Intermex, Beograd, pp. 322-343. ISBN 978-86-83437-73-3 ! (broš.)

Petrović, Dragana (2011) „Ubistvo iz samilosti“ – znak jedne civilizacije? In: Spomenica Valtazara Bogišića : o stogodišnjici njegove smrti 24. apr. 2008. godine. Službeni glasnik, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet, Beograd, pp. 607-620. ISBN 978-86-519-0956-9

Petrović, Dragana (2009) SUPPRESSING THE MISUSE OF NARCOTICS NEW DIMENSIONS IN NARCOTICS CONTROL. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 259-285.

Book

Petrović, Dragana (2010) EUTANAZIJA NOVE DIMENZIJE. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-71-6

This list was generated on Sun Feb 25 11:58:45 2024 CET.