Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2023) Transparentni i predvidivi uslovi rada – tendencije u pravu Evropske unije i zakonodavstvu Republike Srbije. Radno i socijalno pravo, 27 (2). pp. 135-156. ISSN 1450-5800

Knežević Bojović, Ana and Misailović, Jovana (2022) Judges’ associations and trade unions – international standards and selected national practices. Strani pravni život, 66 (4). pp. 387-410. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Odgovornost zdravstvene ustanove za greške svojih zaposlenih (lekarska greška) i osiguranje od odgovornosti. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 782-801. ISSN 0354-3501

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2022) Prava na radu medicinskih radnika za vreme vanrednog stanјa. Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis, 61 (96). pp. 79-98. ISSN 0350-8501

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2022) Sigurnost zaposlenja kao indikator dostojanstvenog rada – normativna rešenja država u regionu. Strani pravni život, 66 (3). pp. 441-460. ISSN 0039-2138

Rabrenović, Aleksandra and Hadžić, Miroslav and Misailović, Jovana (2022) Specificities of recruitment and selection in the defence sector – the case of Montenegro. Regional Law Review, 3. pp. 88-102. ISSN 2812-698X

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Radnopravni položaj digitalnih radnika : iskustva evropskih zemalja. Strani pravni zivot, 65 (3). pp. 407-432. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2020) Posebna radnopravna zaštita materinstva. Zbornik radova Pravnog fakulteta Niš, 59 (86). pp. 237-252. ISSN 0350-8501

Misailović, Jovana (2020) Promene na tržištu rada usled pandemije virusa COVID 19. Radno i socijalno pravo : časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 24 (2). pp. 223-238. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana (2019) Collective bargaining with special reference to the law of Germany and Republic of Serbia. Strani pravni zivot, 63 (4). pp. 115-123. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2019) O otkazu i otkaznom postupku. Arhiv za pravne i društvene nauke: organ Pravnog fakulteta Univerziteta beogradskog, 114 (1-2). pp. 187-203. ISSN 0004-1270

Misailović, Jovana (2019) Princip jednake zarade za isti rad odnosno rad iste vrednosti. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, 23 (2). pp. 287-301. ISSN 1450-5800

Misailović, Jovana (2018) Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu u pravu Velike Britanije i Republike Srbije. Strani pravni zivot (3). pp. 197-211. ISSN 0039-2138

Misailović, Jovana (2018) Pravna priroda naknade štete usled nedozvoljenog otkaza ugovora o radu : odnos kompenzacione i restitucione naknade štete. Eudaimonia, 2 (1). pp. 125-143. ISSN 2560-3663

Misailović, Jovana (2018) Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu. Radno i socijalno pravo: časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava (2). pp. 225-239. ISSN 1450-5800

Book Section

Misailović, Jovana (2023) Elektronski nadzor zaposlenih – problem uspostavljanja ravnoteže između ovlašćenja poslodavca i prava zaposlenih na privatnost. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 323-337. ISBN 978-86-80186-99-3

Misailović, Jovana and Tošić, Iva (2023) Definisanje i radnopravna zaštita „lažno samozaposlenih”. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 563-575.

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Usklađenost poslovanјa u osiguravajućim društvima. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 611-625. ISBN 978-99938-57-74-7

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА СВЕШТЕНИХ И ВЕРСКИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Прилози државно-цркевном праву Србије. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 173-182. ISBN 978-86-80186-77-1

Misailović, Jovana and Tošić, Iva (2022) Kolektivni ugovori kao izvor prava. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 267-280. ISBN 978-99938-57-65-5

Misailović, Jovana (2022) Pravo na štrajk – derivat evolucije lјudskih prava. In: Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 149-172. ISBN 978-86-6083-083-0

Rabrenović, Aleksandra and Misailović, Jovana (2022) Reforma službeničkog sistema Italije – od Veberove birokratije do modernih javnih menadžera? In: Uvod u pravo Italije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-174. ISBN 978-86-80186-91-7

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Regulativa o zaštiti podataka o ličnosti kao mehanizam zaštite potrošača usluga osiguranja. In: Zbornik radova sa 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 431-444. ISBN 978-86-81956-13-7

Urdarević, Bojan and Misailović, Jovana (2022) Ugovorni status sportista u Republici Srbiji. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 197-207. ISBN 978-86-80186-89-4

Misailović, Jovana (2021) O radnopravnom statusu fudbalera. In: Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 63-73. ISBN 978-86-80186-74-0

Misailović, Jovana (2021) Pravna priroda kolektivnog ugovora o radu. In: Pravni sistem u vremenu nove realnosti: tematski zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 367-388. ISBN 978-86-6083-076-2

Misailović, Jovana (2021) Uticaj pandemije virusa kovid 19 na režim rada od kuće. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 95-104. ISBN 978-86-80186-67-2

Misailović, Jovana (2020) Одговорност за штету послодавца. In: Међународна научна конференција "Одговорност у правном и друштвеном контексту", Ниш, 18. септембар 2020 [Електронски извор] : зборник сажетака. Правни факултет Универзитета у Нишу, Niš, pp. 111-112.

Misailović, Jovana (2019) Посебна радноправна заштита материнства. In: Зборник сажетака = Collection of Summaries Međunarodna naučna konferencija Pravo i multidisciplinarnost (2019 ; Niš). Правни факултет Универзитета, Niš, pp. 209-210. ISBN 978-86-7148-255-4

Misailović, Jovana (2019) Naknada nematerijalne štete usled nezakonitog prestanka radnog odnosa. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 315-323. ISBN 978-86-80186-47-4

Misailović, Jovana (2019) Verska nastava i radnopravni status veroučitelja u Republici Srbiji. In: Državno-crkveno pravo kroz vekove. Institut za uporedno pravo; Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko- primorska, pp. 767-784. ISBN 978-86-80186-52-8

Misailović, Jovana (2019) Vraćanje na rad zaposlenog nakon nezakonitog prestanka radnog odnosa. In: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, pp. 331-344. ISBN 978-86-7630-861-3

Misailović, Jovana (2019) Zaštita žena od otkaza ugovora o radu. In: Pravo u funkciji razvoja društva: zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 705-721. ISBN 978-86-6083-059-5

Misailović, Jovana and Banzić, Marija (2018) Institucionalni okvir zaštite bezbednosti i zdravlja na radu i njegov značaj za borbu protiv radne eksploatacije. In: Pravni i institucionalni okvir borbe protiv radne eksploatacije: zbornik studentskih radova. Astra, Beograd, pp. 249-264. ISBN 978-86-84889-20-3 (PDF)

Book

Reljanović, Mario and Misailović, Jovana (2021) Rešavanje radnih sporova. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-65-8

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. Astra.

This list was generated on Sat Jul 13 21:12:50 2024 CEST.