HELADA I INVALIDNOST

Vukasović, Predrag (2004) HELADA I INVALIDNOST. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 7 (3). pp. 77-99. ISSN 1451-5822

[img] Text
Hereticus 2004-II-3 Protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom2.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (93kB)
Official URL: https://hereticus.rs/wp-content/uploads/Hereticus-...

Abstract

[ta su Grci, na klasi~nom vrhuncu svoje istorije, mislili o invalidnosti i kakav je bio stvarni polo`aj invalida u njihovim gradovima - dr`avama? I za{to bi to saznanje bilo va`no nama, koji smo vremenski toliko udaljeni od doba kada je helenska civiizacija dostigla svoj zenit? Pisac pristupa “problemu invalidnosti” kao nerazdvojnom – mada pomalo zanemarenom – delu ukupne socijalne istorije klasi~ne antike, ne kao posebnom predmetu istorije medicine. On ukazuje na zbunjuju}u slo`enost klasi~nog gr~kog sveta, koji se u tom pogledu mo`e porediti sa ina~e sasvim druga~ijim svetom kakav poznajemo, i upozorava da je jednostavnost s kojom nam se taj svet danas pokazuje neposredna posledica ~injenice da nam nedostaje toliko su{tinski va`nih pojedinosti koje oboga}uju i o`ivljuju na{u sliku savremenog sveta. On ispituje dva ekstremna slu~aja kad je re~ o stavovima i pona{anju prema invalidima – spartanski i atinski. Istovremeno, to su jedine dr`ave ~ije pona{anje prema invalidima osvetljavaju izvesni istorijski izvori. Isti~e se da je protivre~an na~in na koji su Grci do`ivljavali invalidnost, kao jednu od neprijatnih ali i neizbe`nih ~injenica ljudskog udesa, ostavio dubok i trajan trag u modernom senzibilitetu.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.SR-ID - 128515084
Uncontrolled Keywords: invalidnost, Sparta, Atina, Platon
Subjects: Pravna istorija
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 18 Oct 2022 10:45
Last Modified: 18 Oct 2022 10:45
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1324

Actions (login required)

View Item View Item