Browse by RICL Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Compliance officers in Serbia: employees or interim managers? Pravni zapisi, 14 (2). pp. 412-437. ISSN 2217-2815

Tošić, Iva (2023) Odnos funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i pravnog odeljenja osiguravajućeg društva u svetlu odredaba direktive Solventnost II. Strani pravni život, 67 (3). pp. 491-505. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Odgovornost zdravstvene ustanove za greške svojih zaposlenih (lekarska greška) i osiguranje od odgovornosti. Pravo i privreda, 60 (4). pp. 782-801. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2021) Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Dragan Obradović (ur.): Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2021. Strani pravni život, 65 (3). ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2019) ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА. Pravo i privreda (7-9). pp. 586-601. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2019) RAZVOJ SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – IZAZOVI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA. Strani pravni život, 63 (2). pp. 57-69. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2017) ИЗАЗОВИ У ИМЛЕМЕНТАЦИЈИ ДИРЕКТИВЕ СОЛВЕНТНОСТ II У СРБИЈИ. Pravo i privreda (7-9). pp. 526-541. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2017) NADZOR OSIGURANJA- DIREKTIVA SOLVENTNOST II. Strani pravni život (2). pp. 147-162. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2017) RAZVOJ KONCEPTA AUTOODGOVORNOSTI U PRAVU EVROPSKE UNIJE. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (12). pp. 467-480. ISSN 0350-0500

Tošić, Iva (2017) Uticaj Direktive Solventnost II na sektor osiguranja u Evropi. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 301-313. ISSN 2232-9668

Tošić, Iva (2016) OSNOVNE KARAKTERISTIKE CMR KONVENCIJE. Strani pravni život, 60 (2). pp. 261-275. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2015) PRIMENA PRAVILA O SAOBRAĆAJU NA MLADE VOZAČE U SAD, ZEMLJAMA REGIONA I SRBIJI. Strani pravni život (2). pp. 313-325. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva and Cenić, Kristina (2013) PRAVA STRANACA NA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U UAE. Strani pravni život (1). pp. 333-352. ISSN 0039-2138

Book Section

Rajić Ćalić, Jovana and Tošić, Iva (2023) Profilisanje i automatizovano donošenje odluka od osiguravajućeg društva u svetlu zaštite podatka o ličnosti. In: Uporednopravni izazovi u savremenom pravu - In memoriam dr Stefan Andonović. Institut za uporedno pravo; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Beograd, pp. 571-583. ISBN 978-86-80186-99-3

Misailović, Jovana and Tošić, Iva (2023) Definisanje i radnopravna zaštita „lažno samozaposlenih”. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 563-575.

Tošić, Iva (2023) Osiguranјe verskih objekata – izazovi i moguća rešenјa. In: Savremeno državno-crkveno pravo. Institut za uporedno pravo : Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska, Beograd : Budva, pp. 1167-1184. ISBN 978-86-82582-04-5

Tošić, Iva (2023) Usklađenost poslovanja u osiguravajućim društvima – koje su obaveze compliance officer-a? In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 539-552. ISBN 978-86-82582-02-1

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Usklađenost poslovanјa u osiguravajućim društvima. In: Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 611-625. ISBN 978-99938-57-74-7

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА СВЕШТЕНИХ И ВЕРСКИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Прилози државно-цркевном праву Србије. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 173-182. ISBN 978-86-80186-77-1

Ćeranić Perišić, Jelena and Tošić, Iva (2022) РАЗВОЈ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. In: Зборник радова Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda" (2022 ; Kosovska Mitrovica). Правни факултет Универзитета, Kosovska Mitrovica, pp. 493-510. ISBN 978-86-6083-083-0

Tošić, Iva (2022) Fudbalski agenti-ugovor o posredovanju i osiguranje od profesionalne odgovornosti. In: Srpski fudbal - uporednopravni izazovi i perspektive II. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 185-195. ISBN 978-86-80186-89-4

Misailović, Jovana and Tošić, Iva (2022) Kolektivni ugovori kao izvor prava. In: Protivrečja savremenog prava. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 267-280. ISBN 978-99938-57-65-5

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2022) Regulativa o zaštiti podataka o ličnosti kao mehanizam zaštite potrošača usluga osiguranja. In: Zbornik radova sa 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović Sudski postupak – pravda i pravičnost. Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, Beograd, pp. 431-444. ISBN 978-86-81956-13-7

Tošić, Iva (2022) Usklađivanje prava osiguranja Republike Srbije sa Direktivom Solventnost II. In: 65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija i perspektive evropskih integracija Srbije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 157-170. ISBN 978-86-80186-96-2

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2022) ZAŠTITA POTROŠAČA USLUGA OSIGURANjA- ANALIZA ZA- KONODAVNOG OKVIRA REPUBLIKE SRBIJE. In: XXV Međunarodna naučna konferencija Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 509-520. ISBN 978-86-80186-83-2

Tošić, Iva (2021) РАСТУЋИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА И ЊЕГОВ РАЗВОЈ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. In: Зборник радова са онлајн конференције Удружења правника у привреди и часописа „Право и привреда“ (21. децембар 2021. године). Удружење правника у привреди Србије, Beograd, pp. 91-107. ISBN 978-86-901728-1-8

Novaković, Olivera and Tošić, Iva (2021) OSIGURANJE OD OTKAZIVANJA FUDBALSKIH DOGAĐAJA. In: Srpski fudbal : uporednopravni izazovi i perspektive. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 73-83. ISBN 978-86-80186-74-0

Tošić, Iva (2021) Osiguranje od internet rizika i nova regulativa u oblasti zaštite podataka o ličnosti. In: Zbornik radova / XXIV Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Mionica, 2021. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 467-476. ISBN 978-86-80186-69-6

Tošić, Iva (2021) UTICAJ PANDEMIJE VIRUSA KOVID 19 NA OSIGURANJE OD INTERNET RIZIKA. In: Pandemija Kovida 19 : pravni izazovi i odgovori. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 155-164. ISBN 978-86-80186-67-2

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2020) УТИЦАЈ НОВЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НА РАД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА. In: Заштита података о личности у Србији : зборник радова. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 93-103. ISBN 978-86-80186-59-7

Tošić, Iva (2020) OSIGURANJE OD INTERNET RIZIKA. In: Zbornik radova / XXIII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2020. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 437-449. ISBN 978-86-80186-58-0

Tošić, Iva (2019) ОДНОС ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ПОГЛЕДУ ПЕНЗИЈСКОГ, ИНВАЛИДСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА СВЕШТЕНИКА И ВЕРСКИХ ЛИЦА. In: Државно-црквено право кроз векове. Insitut za uporedno pravo, Православна Митрополија Црногорско- приморска, Beograd, pp. 753-766. ISBN 978-86-80186-52-8

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2019) ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA SPORTSKE PRIREDBE. In: Zbornik radova / XXII Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Beograd-Valjevo, 2019. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 471-481. ISBN 978-86-80186-47-4

Tošić, Iva (2019) Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja - Zakon o obligacionim odnosima i Prednacrt građanskog zakonika. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika [Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva], 2-6. jun 2019., Budva [u okviru manifestacije] XXIV Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 263-276. ISBN 978-86-7542-194-8

Tošić, Iva and Stjepanović, Bogdana (2019) RAZVOJ STEČAJNOG PRAVA SRBIJE U PERIODU OD 1945-1989. GODINE. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 49-61. ISBN 978-86-80186-46-7

Tošić, Iva (2018) Prevara u osiguranju motornih vozila. In: Finansijski kriminalitet. Institut za uporedno pravo; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 277-288. ISBN 978-86-80186-39-9; 978-86-80756-12-7

Tošić, Iva and Novaković, Olivera (2018) VRSTE OSIGURANJA U SPORTU (REGULATIVA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU). In: XXI Međunarodni naučni skup Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 517-528. ISBN 978-86-80186-40-5

Tošić, Iva (2017) OSIGURANJE OD LEKARSKE ODGOVORNOSTI. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex, Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 501-514. ISBN 978-86-6411-013-6

Tošić, Iva (2017) PREVARA U OSIGURANJU I NJENE VRSTE. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo,, Beograd, pp. 269-282. ISBN 978-86-80186-26-9, 978-86-80756-03-5

This list was generated on Sat Jul 13 20:30:43 2024 CEST.