JEDNOĈLANO DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU U PRAVU EU

Čolović, Vladimir (2020) JEDNOĈLANO DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU U PRAVU EU. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 272-282. ISBN 978-99976-914-0-8

[img] Text
THINK TANK BANJA LUKA 2020..pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (549kB)

Abstract

Jednoĉlanim društvima sa ograniĉenom odgovornošću nije posvećivana dovoljna paţnja u većini zakonodavstava. Problem definisanja odgovornosti, funkcionisanja organa ove vrste društava i definisanja njihove imovine doveo je do postavljanja mnogih pitanja, koje su doprinele da većina aspekata vezana za jednoĉlana društva nije regulisana. Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta iz podruĉja prava trgovaĉkih društava o društvima sa ograniĉenom odgovornošću sa jednim ĉlanom br. 102/2009 od 16.09.2009.godine je drugi akt u okviru EU koji reguliše ovu oblast. Pre ove Direktive, ovu materiju je regulisala XII Direktiva Saveta o pravu trgovaĉkih društava br. 89/667/EEZ od 21.12.1989.godine. Direktiva 102/09 posvećuje paţnju samo opštim pitanjima vezanim za jednoĉlana društva sa ograniĉenom odgovornošću, što govori da ni, u okviru EU, nije postavljen jasan okvir regulisanja ove vrste društava, već se, još uvek, sve prepušta drţavama ĉlanicama. Predlog nove Direktive, koja se odnosi na jednoĉlana društva, definisan je 2014.godine, ali još uvek nije usvojen, što zbog sadrţine teksta tog akta, što zbog ranijih nedoumica kod definisanja osnovnih smernica kod regulisanja ove vrste društava. U radu je, osim odredbama navedenih akata EU, posvećena paţnja i zakonodavstvima Republike Srpske, Republike Srbije, kao i pojedinim zakonodavstvima drţava anglosaksonskog prava.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 128219137
Uncontrolled Keywords: Direktiva 102/09, jednoĉlana društva, odgovornost, udeo, vlasnik
Subjects: Pravo Evropske unije
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 21 May 2022 14:18
Last Modified: 21 May 2022 14:18
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/804

Actions (login required)

View Item View Item