Veštačka inteligencija u pravnom sistemu EU

Prlja, Dragan and Gasmi, Gordana and Korać, Vanja (2021) Veštačka inteligencija u pravnom sistemu EU. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-73-3

[img] Text
2021 - Veštačka inteligencija u pravnom sistemu - Prlja, Gasmi, Korać.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)
Official URL: https://iup.rs/books/vestacka-inteligencija-u-prav...

Abstract

Donošenje Uredbe o veštačkoj inteligenciji EU predstavljaće značajan korak u pravcu stvaranja pravnog okvira za funkcionisanje sistema veštačke inteligencije, kako u EU tako i u celom svetu. Na ovaj način izgradiće se poverenje u sisteme veštačke inteligencije, zaštitiće se prava pojedinaca, omogućiće se razvoj pouzdanih i bezbednih sistema veštačke inteligencije, stvoriće se pravna sigurnost i razviće se tržište usluga i proizvoda baziranih na tehnologiji veštačke inteligencije. Razvoj novih tehnologija stvorio je potencijalne opasnosti za pojedince i kompanije, ali kvalitetna pravna regulativa i njena primena u praksi, uz efikasan sistem sankcionisanja onih koji ne poštuju pravne norme, adekvatan je odgovor koji vodi ka stvaranju bolje uređenog i bezbednog društva u budućnosti. Nivo nepovoljnog uticaja sistema veštačke inteligencije na osnovna prava zaštićena Poveljom EU o osnovnim ljudskim pravima, posebno je važan pri klasifikaciji sistema veštačke inteligencije kao visoko-rizičnog. Ta prava uključuju pravo na ljudsko dostojanstvo, poštovanje privatnog i porodičnog života, zaštitu ličnih podataka, slobodu izražavanja i informisanja, slobodu okupljanja i udruživanja i nediskriminaciju, zaštitu potrošača, prava radnika, prava osoba s invaliditetom, pravo na efikasan pravni lek i na pošteno suđenje, pravo na odbranu i pretpostavku nevinosti i pravo na dobru upravu. Tehničke netačnosti sistema veštačke inteligencije namenjenih daljinskoj biometrijskoj identifikaciji pojedinaca mogu prouzrokovati pristrasne rezultate i imati diskriminacione efekte. To je posebno značajno kad se radi o godinama starosti, etničkom poreklu, polu ili invaliditetu. Otuda bi sisteme za daljinsku biometrijsku identifikaciju u stvarnom vremenu i sisteme za naknadnu daljinsku biometrijsku identifikaciju trebalo klasifikovati kao visoko-rizične, na koje se primenjuju posebni zahtevi u pogledu funkcija beleženja događaja i kontrole od strane čoveka. Sisteme veštačke inteligencije koji se upotrebljavaju za ocenu kreditnog rejtinga ili kreditne sposobnosti pojedinaca trebalo bi klasifikovati kao visoko-rizične sisteme veštačke inteligencije, jer određuju pristup tih osoba finansijskim sredstvima ili osnovnim uslugama kao što su stanovanje, električna energija i telekomunikacijske usluge. Sistemi veštačke inteligencije koji se upotrebljavaju u tu svrhu mogu prouzrokovati diskriminaciju osoba ili grupa na primer na osnovu rasnog ili etničkog porekla, invaliditeta, godina starosti, polne orijentacije, ili mogu stvoriti nove oblike diskriminacije.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS SR ID 52443657
Uncontrolled Keywords: pravo, pravna informatika, internet pravo, veštačka inteligencija, pravo EU
Subjects: Pravo Evropske unije
Internet pravo
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 18 Apr 2022 19:58
Last Modified: 18 Apr 2022 19:58
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/229

Actions (login required)

View Item View Item