Историјски узроци настанка и уставно правни развој Аутономне Покрајине Косово и Метохија

Savović, Miodrag and Prlja, Dragan (2008) Историјски узроци настанка и уставно правни развој Аутономне Покрајине Косово и Метохија. In: Космет - Гордијев чвор. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 111-142. ISBN 978-86-80059-55-6

[img] Text
kos prlja.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (2MB)
Official URL: http://iup.rs/wp-content/uploads/2017/10/J.-Ciric-...

Abstract

Аутономија Косово и Метохија постоји у оквиру Републике Србије више од шест деценија. Корене настанка ове Покрајине мо- жемо тражити колико у историјским, економским, националним и уопште традиционалним и осталим особеностима овог подручја, толико и у разним политичким и идеолошким комбинацијама поли- тичких покрета, пре свега тадашње Комунистичке партије. Но, једном конституисана ова аутономија имала је свој развојни пут који је утицао и на њену уставноправну трансформацију. А устав- ноправни положај Аутономне покрајине Косово и Метохија делио је судбину уставноправног развитка некадашње југословенске феде- рације и Републике Србије, чланице те федерације у чијем саставу се налазила ова аутономија. У појединим периодима, када је централ- на власт јачала, у складу с тим, слабила је улога федералних једини- ца, па и аутономија. У другим раздобљима које је карактерисао про- цес децентрализације, уставноправна позиција Аутономне покраји- не Косово и Метохија је јачала. По Уставу из 1974. године аутоно- мија је не само била изједначена са федералном јединицом у оквиру које је постојала, него је у многим надлежностима имала супериор- нији положај. То је изазивало различите тензије које су у појединим периодима доводиле до суспензије надлежности ове покрајине, до увођења ванредног стања, чак до војне управе, а било је и оружаних конфликата. Интервенисала је и међународна заједница и то на драстичан начин кажњавајући Републику Србију у оквиру које се на- лази ова покрајина, оружаном интервенцијом, односно бомбардо- вањем. После тога је над Покрајином 1999. године уведен међуна- родни протекторат до коначног решења њеног статуса. Пошто су услед опструкције припадника Албанаца са Косова и Метохије про- пали покушаји да се дође до компромисног решења, албанска стра- на је једнострано прогласила независност овог подручја фебруара 2008. године. Иако су неке државе признале Косово и Метохију као самосталну државу, њен статус је неизвесан, јер је не признају Ује- дињене Нације, нити може постати чланица других међународних организација. С друге стране, то једнострано отцепљене не призна- је Република Србија, која не пристаје на одрицање дела своје тери- торије.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.SR-ID - 513559484
Uncontrolled Keywords: аутономија; историјске карактеристике; уставно-правни статус
Subjects: Pravna istorija
Depositing User: Mirjana Markov
Date Deposited: 25 Oct 2022 12:02
Last Modified: 25 Oct 2022 12:02
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/1369

Actions (login required)

View Item View Item